DENTAL CENTAR PICEK | Maksimirska 112a, 10000 Zagreb

Naš tim

Stručni djelatnici, ugodan ambijent i suvremena oprema doprinose osjećaju sigurnosti i obostranog povjerenja. Upoznajte nas.

Dr.sc. Pavle Picek dr.med.dent.
Specijalist stomatološke protetike

Pavle Picek rođen je 5. lipnja 1979. u Zagrebu. 2004. godine diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje i doktorirao u rujnu 2012. g. Paralelno osniva Dental centar Picek d.o.o., a 2014. započinje sa specijalizacijom iz stomatološke protetike te postaje specijalistom 2017. godine. Vijećnik je Hrvatske komore dentalne medicine, član Hrvatskog društva za stomatološku protetiku i certificirani član renomiranog međunarodnog društva za estetsku stomatologiju (European Society of Cosmetic Dentistry – ESCD).

Vera Picek dr.med.dent.
Specijalist dječje i preventivne stomatologije

Vera Picek rođena je 11. siječnja 1981. u Zagrebu. Na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2004. godine. Nakon višegodišnjeg radnog iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti upisuje specijalizaciju te 2011. postaje specijalist dječje i preventivne stomatologije. Već gotovo deset godina radi s najmlađim pacijentima, a posebno se posvećuje pacijentima s izraženim dentalnim strahom te djeci s poteškoćama u razvoju. Članica je Hrvatskog društva za dječju i preventivnu stomatologiju te renomiranog međunarodnog društva za estetsku stomatologiju (European Society of Cosmetic Dentistry – ESCD).

Naš tim

Ivana Supančić, dr.med.dent
Marija Katalinić, dr.med.dent.
Jelena Lessel Vajentić, dr.med.dent.
Paula Percač, dr.med.dent.
Prim.dr.sc. Sanja Masnec, dr.med., spec. oftamolog
Juraj Kekić, dentalni asistent
Nikolina Novaković, dentalni asistent
Marija Dobrijević, dentalni asistent
Antonija Begić, dentalni asistent